Projecte europeu MEDUSA de turisme d’aventura

Prestació dels serveis de preparació,dinamització d’un programa de tallers de co-creació de producte en l´àmbit del turisme d’aventura a quatre àrees de Catalunya i transmissió dels resultats als altres partners del Consorci amb els agents del Mediterrani.

Desplaça cap amunt